Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 60

Căn Hộ

thanhyen

3 năm trước

$1,700,000,000

Giường: 2Phòng tắm: 2m²: 60

Căn Hộ

3 năm trước

$456,000$2,900/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn Hộ

Brittany Watkins

4 năm trước

$456,000$2,900/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn Hộ

4 năm trước

Modern apartment

Grand St, New York, NY, USA

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn Hộ

Michelle Ramirez

4 năm trước

$1,790/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn Hộ

4 năm trước

Luxury apartment with pool

34th St, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn Hộ

Vincent Fuller

4 năm trước

$5,600/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn Hộ

4 năm trước