Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

$456,000$2,900/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn Hộ

Brittany Watkins

4 năm trước

$456,000$2,900/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn Hộ

4 năm trước

$459,000$2,560/sq ft

Luxury home for sale

9400 E Broadview Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Nhà Phố

Samuel Palmer

4 năm trước

$459,000$2,560/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Nhà Phố

4 năm trước

$890,000$3,690/sq ft

Amazing home for family

1001 91st St, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Nhà Phố

Michelle Ramirez

4 năm trước

$890,000$3,690/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Nhà Phố

4 năm trước